Algemene Voorwaarden

 • OntspanningsOefeningen.com is net als LOoMM en Yoga Centraal onderdeel van Superion (KvK 34.25.75.97).
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle producten en zijn ter inzage beschikbaar op www.ontspanningsoefeningen.com.
 • De aanschaf van betaalde ontspanningsoefeningen geeft de gebruiker voor een periode van ten minste 12 maanden direct na de aanschaf het recht om deze oefeningen als mp3 bestanden te downloaden, online te beluisteren, en het recht om bijbehorende video’s online te bekijken.
 • De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het downloaden van de mp3 bestanden en het afspelen hiervan.
 • Superion doet zijn best om ervoor te zorgen dat de oefeningen en video’s altijd beschikbaar zijn. Superion kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor technische problemen buiten onze invloed.
 • Voor gebruik van de databandbreedte van de server geldt een ‘fair use policy’. In de praktijk betekent dit dat bij normaal gebruik de oefeningen en video’s onbeperkt toegankelijk zijn. Superion houdt het recht om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te blokkeren.
 • Aan het downloaden, afspelen of beluisteren van gratis ontspanningsoefeningen kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Alle aangeboden ontspanningsoefeningen (gratis en betaald) zijn alleen voor persoonlijk gebruik.
 • Het is toegestaan de ontspanningsoefeningen (gratis en betaald) voor persoonlijk gebruik op een CD te branden.
 • Het is niet toegestaan de ontspanningsoefeningen (gratis of betaald) te kopiëren, publiceren, verspreiden of op een andere manier voor derden toegangelijk te maken.
 • Het is niet toegestaan de ontspanningsoefeningen (gratis of betaald) in het openbaar af te spelen zonder uitdrukkelijk toestemming vóóraf van Superion.
 • De auteursrechten van de ontspanningsoefeningen (gratis en betaald) blijven eigendom van Superion.
 • Voor betaalde ontspanningsoefeningen geldt een herroepingsrecht of bedenktijd van 60 dagen. Na deze termijn is de aankoop definitief en is het niet meer mogelijk geld terug te krijgen.
 • Superion behoudt het recht om in geval van directe of indirect schade ten gevolge van het het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, deze schade te verhalen op de gebruiker.
 • Superion doet zijn best om ervoor de zorgen dat alle informatie juist en compleet is. Superion kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van eventuele fouten.
 • Superion kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het gebruik van de aangeboden ontspanningsoefeningen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies in te winnen over het het gebruik van deze ontspanningoefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener. Dit geldt in ieder geval voor, maar is niet beperkt tot, gevallen waarin de gebruiker lijdt aan of in het verleden geleden heeft aan burn-out, depressie of een andere psychische aandoening.

Download gratis drie
Ontspannings­Oefeningen


Plus: Af en toe nieuwe oefeningen en tips.